Рейтинг выпускников | 

Микаэлла Утарова
Микаэлла Утарова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 41.80)
Виктория Калинина
Виктория Калинина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 52.30)
Егор Тариков
Егор Тариков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.80)
Седа Погосян
Седа Погосян || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.30)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 20.90)
Арина Титова
Арина Титова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.60)
Александр Ламонов
Александр Ламонов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 84.80)
Ксения Васильева
Ксения Васильева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 42.90)
Карина Пиголкина
Карина Пиголкина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.00)
Антон Бабарыкин
Антон Бабарыкин
Татьяна Бурунова
Татьяна Бурунова