Опубликован: 23.01.2009 | Доступ: свободный | Студентов: 1530 / 146 | Оценка: 4.33 / 4.22 | Длительность: 13:08:00
Специальности: Программист
Лекция 2:

Основные фигуры SVG – графики

Именованные цвета XAML-графики

Задания цвета с помощью имени, например "Red" или "Blue" выглядит в коде всегда понятней, по сравнению со своим шестнадцатеричным индексом. XAML-графика поддерживает 142 именованных цвета, которые представлены в табл. 2.8.

Таблица 2.8. Таблица именованных цветов XAML – графики
Образец Название Шестнадцатеричный индекс цвета в модели RGB
1

AliceBlue #f0f8ff
2

AntiqueWhite #faebd7
3

Aqua #00ffff
4

Aquamarine #7fffd4
5

Azure #f0ffff
6

Beige #f5f5dc
7

Bisque #ffe4c4
8

Black #000000
9

BlanchedAlmond #ffebcd
10

Blue #0000ff
11

BlueViolet #8a2be2
12

Brown #a52a2a
13

BurlyWood #deb887
14

CadetBlue #5f9ea0
15

Chartreuse #7fff00
16

Chocolate #d2691e
17

Coral #ff7f50
18

CornflowerBlue #6495ed
19

Cornsilk #fff8dc
20

Crimson #dc143c
21

Cyan #00ffff
22

DarkBlue #00008b
23

DarkCyan #008b8b
24

DarkGoldenrod #b8860b
25

DarkGray #a9a9a9
26

DarkGreen #006400
27

DarkKhaki #bdb76b
28

DarkMagenta #8b008b
29

DarkOliveGreen #556b2f
30

DarkOrange #ff8c00
31

DarkOrchid #9932cc
32

DarkRed #8b0000
33

DarkSalmon #e9967a
34

DarkSeaGreen #8fbc8f
35

DarkSlateBlue #483d8b
36

DarkSlateGray #2f4f4f
37

DarkTurquoise #00ced1
38

DarkViolet #9400d3
39

DeepPink #ff1493
40

DeepSkyBlue #00bfff
41

DimGray #696969
42

DodgerBlue #1e90ff
43

Firebrick #b22222
44

FloralWhite #fffaf0
45

ForestGreen #228b22
46

Fuchsia #ff00ff
47

Gainsboro #dcdcdc
48

GhostWhite #f8f8ff
49

Gold #ffd700
50

Goldenrod #daa520
51

Gray #808080
52

Green #008000
53

GreenYellow #adff2f
54

HoneyDew #f0fff0
55

HotPink #ff69b4
56

IndianRed #cd5c5c
57

Indigo #4b0082
58

Ivory #fffff0
59

Khaki #f0e68c
60

Lavender #e6e6fa
61

LavenderBlush #fff0f5
62

LawnGreen #7cfc00
63

LemonChiffon #fffacd
64

LightBlue #add8e6
65

LightCoral #f08080
66

LightCyan #e0ffff
67

LightGoldenrodYellow #fafad2
68

LightGray #d3d3d3
69

Lightgreen #90ee90
70

LightPink #ffb6c1
71

LightSalmon #ffa07a
72

LightSeaGreen #20b2aa
73

LightSkyBlue #87cefa
74

LightSlateGray #778899
75
76

LightSteelBlue #b0c4de
77

LightYellow #ffffe0
78

Lime #00ff00
79

LimeGreen #32cd32
80

Linen #faf0e6
81

Magenta #ff00ff
82

Maroon #800000
83

MediumAquamarine #66cdaa
84

MediumBlue #0000cd
85

MediumOrchid #ba55d3
86

MediumPurple #9370db
87

MediumSeaGreen #3cb371
88

MediumSlateBlue #7b68ee
89

MediumSpringGreen #00fa9a
90

MediumTurquoise #48d1cc
91

MediumVioletRed #c71585
92

MidnightBlue #191970
93

MintCream #f5fffa
94

MistyRose #ffe4e1
95

Moccasin #ffe4b5
96

NavajoWhite #ffdead
97

Navy #000080
98

OldLace #fdf5e6
99

Olive #808000
100

OliveDrab #6b8e23
101

Orange #ffa500
102

OrangeRed #ff4500
103

Orchid #da70d6
104

PaleGoldenrod #eee8aa
105

PaleGreen #98fb98
106

PaleTurquoise #afeeee
107

PaleVioletRed #db7093
108

PapayaWhip #ffefd5
109

PeachPuff #ffdab9
110

Peru #cd853f
111

Pink #ffc0cb
112

Plum #dda0dd
113

PowderBlue #b0e0e6
114

Purple #800080
115

Red #ff0000
116

RosyBrown #bc8f8f
117

RoyalBlue #4169e1
118

SaddleBrown #8b4513
119

Salmon #fa8072
120

SandyBrown #f4a460
121

Seagreen #2e8b57
122

SeaShell #fff5ee
123

Sienna #a0522d
124

Silver #c0c0c0
125

SkyBlue #87ceeb
126

SlateBlue #6a5acd
127

SlateGray #708090
128

Snow #fffafa
129

SpringGreen #00ff7f
130

SteelBlue #4682b4
131

Tan #d2b48c
132

Teal #008080
133

Thistle #d8bfd8
134

Tomato #ff6347
135

transparent #00FFFFFF
136

Turquoise #40e0d0
137

Violet #ee82ee
138

Wheat #f5deb3
139

White #ffffff
140

WhiteSmoke #f5f5f5
141

Yellow #ffff00
142

Yellowgreen #9acd32